Tin tức

Dọc theo hầu hết các tuyến đường tại TPHCM, từ nội thành đến ngoại thành, sẽ bắt gặp hình ảnh các loại rác quảng cáo cũ, mới dán chồng lên nhau. Có cái rách bươm, nham nhở,  có cái treo, móc đủ kiểu, vừa gây...

SMS: 0902487494 Zalo: 0902487494